Studenternas Arena Proviant Albano

BSK Arkitekter fick uppdraget av Akademiska Hus att ta fram inredningskonceptet för studentrestaurangen på nya universitetsområdet Albano. Restaurangen ska bli en plats där studenterna kan äta lunch eller middag, hitta sin favoritstudieplats, träffa vänner och arrangera fester.

 

  • Inredning
proviant_06

BSK har ansvarat för både A och IA projekteringen i arbetet med restaurangen och tillsammans med Akademiska hus har vi tagit fram ett koncept där hållbara, enkla material används på effektfullt sätt för att skapa en inspirerande plats på campus.

Restaurangen finns i Hus 2 och till den hör även en mindre caféteria placerad under Albanotrappan där samma gestaltningskoncept använts. Materialvalen föll på betong, plywood, glas och stål. Enkla material som antngen får vara naturliga eller behandlas med lack eller bets.

För att dela upp den stora lokalen har vi skapat olika zoner i restaurangen. Matsalen, där fast möblering vid fasad och mot atriet kombineras med möblemang som enkelt kan ställas undan vid fest eller uppträdanden.

proviant_09

Baren, som dagtid även fungerar som café separeras från matsalsdelen med en specialritad gradäng som fint markerar lokalens olika zoner. I bardelen karaktäriseras möblerna av en hög sittning för att sedan övergå till en lägre sittning i loungedelen,

 

Restaurangens matsalsdel kompletteras med en scen för framträdanden eller mindre spelningar. Inspirationen till scenens utformning är hämtad från Koppartälten i Nationalstadsparken.

Vårt uppdrag har varit att skapa en hub/arena för området där studenter och personal kan vistas från morgon till kväll.
Akademiska hus ville ha en wow-känsla. Det tycker jag att vårt team tillsammans med övriga konsulter har åstadkommit.

 

 


Magnus Lindgren, Ansvarig inredningsarkitekt på BSK Arkitekter

Restaurangen har blivit en mycket uppskattad mötesplats på Albano, där inredningskonceptet har bidragit till att skapa en inspirerande miljö på campus.


Pär Wessman, Projektledare Akademiska Hus

Vi har verkligen uppskattat restaurangmiljön från start, där vi kan arbeta både med studenter, lärare och allmänheten på ett väldigt naturligt och dynamiskt sätt över hela dagen, från frukost till lunch, en AW i puben eller en finare middag på kvällen. Gästerna trivs verkligen här!


Sebastian de la Motte, Proviant Albano
proviant_59
proviant_13
proviant_15
proviant_78
proviant_66
proviant_80-2
proviant_64-2
  • Uppdragsgivare 
     Akademiska Hus
  • Storlek 
     ca 1000 kvm
  • Färdigställande 
     2021