Inte bara Sveriges största passivhus Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg

Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg, RPC, invigdes den 1 september 2016. Den 12 700 m² stora anläggningen samlar all högspecialiserad rättspsykiatrisk vård i Skåne och utgör ett centrum för forskning och utbildning.

  • Vård
rpc5
rpc4

BSK Arkitekter vann uppdraget att utforma byggnaden efter en arkitekttävling 2011. Förslaget bygger på fyra perspektiv; Mötet mellan stad och land, organisation och säkerhet, framtidens vårdmiljö och hållbar utformning.

Rymd, ljus och natur både utanför fönster och under fötterna skapar en läkande vårdmiljö och en trygg arbetsmiljö. Vi har utvecklat arkitekturen för att byggnaden ska harmoniera väl med omgivningen där åkerlandskapet möter staden.

 


Kristina Lundberg, uppdragsansvarig på BSK Arkitekter.

Byggnadens form har anpassats för att skapa optimala förutsättningar för att nå de höga hållbarhetsmålen. Som passivhus och plusenergihus producerar RPC mer energi än vad som förbrukas, delvis tack vare byggnadens arkitektur. Anläggningen togs i drift med patienternas inflyttning den 3 oktober 2016.

rpc7
A
A - Innergården

RPC är ett bevis på att den goda beställningen faktiskt går att göra. Tydliga mål och effektiv planering har varit grunden för att lyckas. Att vi hamnar långt under budget är det ultimata beviset. Detta lyckades vi med utan att tumma på de högt ställda målen för miljö och kvalitet.

 


Robert Rydbeck på Regionservice i Skåne.
rpc3
rpc2
rpc9
rpc8
rpc1
rpc6

För mer information kontakta:

  • Uppdragsgivare 
     Regionservice Skåne
  • Omfattning 
     12 700 m²
  • Tidpunkt 
     Inflytt 2016