Återuppbygga ett kulturarv Ringarbönninga

Nätra Hembygsförening tillsammans med BSK Arkitekter återskapar Ringarbönninga, ett kulturarv i Köpmanholmen, Örnsköldsvik. Arbetet innebär en nybyggnad av ett museum med kulturhistoriskt korrekt exteriör av ett knuttimrat sedermera panelklätt hus som användes som arbetarbostäder på samma plats. Huset revs 1981 och ska nu återuppföras med moderna krav på energi och tillgänglighet. Projektet kommer att innehålla en publik utställning om bruksorten och dess sågverksindustri samt möjlighet för uthyrning till evenemang. Stor omsorg om detaljer och material för att få en sammanhållen helhet.

I den nya ”Ringarbönninga” kan vi på ett professionellt
sätt använda platsens kulturarv som en del i ett utvecklande
framtidsbygge. Här kan den lokala historien bevaras,
tillgängliggöras och förmedlas till våra besökare
med hjälp av bl a modern digital teknik. Besöksnäringen
gynnas och nya arbetstillfällen kan komma att tillskapas.

Byggnadens placering i direkt anslutning till den välbesökta
Herrgårdsparken gör den till ett centralt och
naturligt besöksmål med service och information och
förhöjer på så sätt de natur-, kultur- och rekreationsvärden
som redan finns etablerade i området.

Det nya huset kompletterar då på ett naturligt sätt våra befintliga äldre byggnader i närheten och kommunens översiktsplan för anknytning till kultur och den historiska bruksmiljön


Nätra Hembygdsförening
plan-1_-compressor_mindre
Plan 1 - Entreplan
plan-2_-compressor_mindre
Plan 2

Dessutom avses byggnaden bli en neutral samlings- och mötesplats, ett flexibelt allaktivitetshus, med till stora delar offentliga ytor som lätt kan användas av olika typer av målgrupper. Det blir tillgängliga och handikappanpassade lokaler som möjliggör dag- och kvällsverksamhet året runt och blir en resurs för såväl orten som kommunen. Samarbetet med andra aktörer gynnas. Extern uthyrning möjliggörs även för olika ändamål.

fasad1_-compressor
Fasad

Ringarbönninga är ett mycket spännade projekt som jag har arbetat med i många år. Målet har varit att bidra med min erfarenhet av kulturhistoriska byggnader och att uppfylla Köpmanholmens Bruksmuseums önskemål.


Martin Wulff, Kontorchef på BSK Arkitekter

För mer information kontakta:

 • Uppdragsgivare:  
   Nätra Hembygdsförening
 • Omfattning i kvm:  
   ca 430 kvm
 • Kontaktperson:  
   Martin Wulff
 • Färdigställande år:  
   Pågående arbete