Livfullt boende i Skärholmsdalen Skärholmen

Som en del av utvecklingen av Skärholmen i sydvästra Stockholm utvecklar ALM Equity och BSK arkitekter ett nytt kvarter med ca 200 bostäder samt ett stort antal gemensamhetslokaler till Skärholmsdalen. Projektet syftar till att stärka den sociala hållbarheten i området genom att tillskapa en ny typ av bostäder som saknas på den lokala bostadsmarknaden idag samt genom att öka antalet verksamhetslokaler i området.

Kvarteret består av fyra terrasserade lamellhus som med sina gavlar möter gatan med stora uppglasade och omsorgsfullt utformade fasader. Genom att arbeta med en kombination av publika lokaler, gemensamhetslokaler och bostadsentréer direkt från gatan till bostäder i markplan skapas en upplyst, social och aktiverad bottenvåning.

Fokus vid planeringen av bostäderna är att bredda det totala utbudet av bostäder i Skärholmen på ett socialt och mervärdesskapande sätt. Av den anledningen planeras det för framförallt små lägenheter men också stora bostäder i form av bland annat radhus. I planeringen har man även satsat på flexibla lägenhetslösningar som går att utveckla och justera över tid i takt med att familjen kanske växer eller får andra behov. Flexibilitet och hållbarhet har varit nyckelord i projektet.

skarholmen2-2

Bostäderna är yt- och priseffektiva i ett kvarter med generösa gemensamma ytor på bottenvåningar och takterrasser. Dessa sociala kvalitéer samt de innovativa digitala verktyg man planerat för kvarteret, skapar inte bara extra utrymme utan även social sammanhållning grannar emellan och förbättrade möjligheter för delningsekonomi och smarta lösningar.

Det har varit utmanande och roligt, att tillsammans med BSK ta sig an det mest komplicerade och i min mening det mest intressanta kvarteret i Skärholmsdalen. Det känns väldigt bra att vi lyckats åstadkomma ett spännande kvarter med olika bostadsformer och höga kvaliteter, arkitektoniskt och för de boende. Kvarteret är perfekt beläget utmed parkstråket med en kort promenad till Mälaren åt det ena hållet och Kungens kurva, SKHLM och kommande Spårväg Syd åt det andra.


Projektutvecklare ALM Equity
planlosning
Flexibla planlösningar

För mer information kontakta:

 • Uppdragsgivare: 
   ALM Equity
 • Omfattning i kvm: 
   13 000
 • Kontaktperson: 
   Thomas Magnusson
 • Färdigdställande år: 
   Granskning detaljplan 2019