Modern klassiker Skrubbhyveln

Ett nytt hyresrätthus med 16 lägenheter skulle byggas i ett område bestående av hus från 50-talet. Uppdraget var att skapa ett nytt hus som både hade 50-talskaraktär men samtidigt ett modernt formspråk. På plats fanns klassiska, genuina folkhemshus. Mitt bland dessa skulle ett helt nytt hus uppföras som inte fick ”störa” för mycket, varken beträffande form eller storleksmässigt. En utmaning var också att få plats med parkeringar på den mycket begränsade ytan.

  • Bostäder

Fasaderna är vitmålade med inslag av ekpanel och har långsmala utskjutande balkonger. Lägenheterna nås via ett centralt trapphus och mot gården går en loftgång, som även fungerar som balkong för vissa lägenheter. Parkeringsfrågan löstes genom att förlägga garage och förråd i en sockelvåning. Det både optimerar ytan och ger karaktär åt huset.

 

max_006334-kopia
l_006183-kopia
A
A - Foto av Max Plunger
max_006268-kopia

För mer information kontakta:

  • Uppdragsgivare 
     Alliance Fastighetsutveckling AB
  • Omfattning 
     1 436 m²
  • Tidpunkt 
     2005