Villa Möllhult Smultronstället i Skåne

Ett småskaligt projekt med en stark och unik karaktär. Vi fick i uppdrag att skapa en modern gäststuga i harmoni med den traditionella skånska lantgårdens befintliga hus, en plats för gemenskap och kommande generationer.

 • Bostäder

Beställaren till projektet kontaktade oss på BSK för att få hjälp med att tänka lite kring deras privata gård i Skåne. Deras befintliga hem bestod av två huskroppar kring en stenlagd innergård, den ena en äldre putsad korstimrad byggnad med halmtak och den andra en traditionell rödslammad lada. Man hade en idé och önskan om att kunna utveckla och bygga till, men var osäker på den optimala lösningen.

Till historien hör också att beställaren tidigare hade sökt bygglov för en pool och en poolbyggnad, men kände nu att det projektet inte riktigt passade med fastighetens karaktär. Svaret på den fråga vi ställdes inför blev att ta fasta på de befintliga husens form och den gårdsformationen som redan var påbörjad.

05560
05614
05709

Målet var att skapa en komposition för ett trivsamt mikroklimat på gården, ett tillägg som i skala & utförande harmoniserar med de befintliga husen.

 


Leo Qvarsebo, BSK Arkitekter
05676
05578
05594
05760

Den nya byggnaden är centralt placerad mot de två äldre med en tydligt redovisad trästomme som indelas i täta och glasade partier anpassade till det omgivande landskapet och utblickar. Vi valde att låta det äldre huset med halmtak fortsätta vara huvudbyggnaden i kompositionen och gav tillbyggnaden ett sinuskorrugerat plåttak som härmar himlens färg. Trästommens indelning återkommer på insidan av byggnaden tillsammans med ett polerat betonggolv. Köket är platsbyggt mot trappen till det övre sovrummet.

Eftersom poolen byggdes före huset ställdes vi inför två alternativ. Antingen flytta huset och bryta symmetrin mot gården, eller växla av husets hörn och låta taket kraga ut mot poolen. Effekten blev en uteplats utanför bastun skyddad från sol och regn där familjen kan duscha i det fria. Projektet ska ses som en hyllning till en äldre bruksarkitektur. Genom samspelet mellan det moderna fritidslivet komfort och äldre byggteknik samt stil har vi skapat en plats för generationer framöver.

Arkitekten har på ett kreativt och ödmjukt sätt tagit sig an uppgiften och skapat en härlig gäststuga som både smälter in och förstärker det befintliga, samtidigt som den bidrar med en inbjudande känsla och unikt uttryck.

 


Beställaren
05597

För mer information kontakta:

 • Uppdragsgivare:  
   Privat beställare
 • Omfattning: 
   74 kvm
 • Kontaktperson:  
   Arsenije Vladisavljevic
 • Färdigställande år: 
   2018