En ny livfull stadsdel i Solna Södra Hagalund

BSK Arkitekter och Nordr (fd Veidekke Eiendom) utvecklar en ny central stadsdel i nära anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund i Solna. Ett spännande projekt som omfattar en förskola, 600 bostäder och 2 000 arbetsplatser i en kontorsbyggnad som blir ett framtida landmärke i Solna. Den nya stadsdelen för tunnelbaneentrén förses även med 4000 kvm butiker och restauranger samt publika, urbana torgytor för sociala mötesplatser. Detaljplanen är antagen och de första etapperna beräknas stå klara 2028 när tunnelbanan invigs.

 • Bostäder
 • Kontor
 • Stadsutveckling

Stadsdelen Södra Hagalund och omvandlingen av Solnavägen är ett av de viktigaste stadsbyggnadsprojekten i Solna stad. Möjligheten att göra den idag hårt trafikerade Solnavägen till en levande boulevard med blandad bebyggelse är ett av de mest spännande projekten i regionen och en möjlighet att i förlängningen efter Hagastaden fortsätta innerstadens utvidgning norrut. Projektet innebär att vi omvandlar en trafikled till ett grönskande och urbant stadsrum, med ett projekt som ligger i framkant med innovativ arkitektur och stadsbyggnad.

visualisering-kvallsvy-fran-solnavagen-soder

Det fantastiska läget, med tunnelbana och gångavstånd till Hagastaden och Stockholms Centrum banar väg för en hög densitet med fantastiska möjligheter för ett modernt stadsliv. Vid den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund korsas Solnavägen med den gula linjen, och här planeras för ny stadsbebyggelse med bostäder och arbetsplatser runt ett torg med direkt anslutning till tunnelbanan.

 

Vårt mål är att utforma en inkluderande stadsdel i anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund. Blandningen av bostäder och arbetsplatser bidrar till ett tryggt och livfullt område där människor är i rörelse både på dagen och på kvällen


Lise-lott Söderlund, VD & chefsarkitekt på BSK Arkitekter.
vy-over-grona-terrasser-pa-kontorsbyggnaden_200dpi
atrium-2

Förutom två kvarter med 52 000 kvm bostäder får stadsdelen ett tolv våningar högt terrasserat kontorshus med ca 2 000 nya kontorsarbetsplatser och ett publikt markplan med restauranger och butiker. Den nya kontorsbyggnaden blir ett arkitektoniskt landmärke i Solna som syns ända från Hagastaden i Stockholm. Byggnadens gröna terrasseringar mot det nya torget och tunnelbanans entré skapar bästa möjliga ljusförhållanden och ett variationsrikt möte med Solnavägen. Kontorsbyggnaden har högt satta mål för hälsa och hållbarhet. Fastigheten utformas enligt en certifiering för hälsa och välbefinnande i arbetslivet, WELL-certifiering. Miljöcertifieringar som Miljöbyggnad Guld eller BREEAM Excellent ligger också till grund för byggnadens utformning.

vy-fran-torget-och-tunnelbanan_200dpi

Det här är ett viktigt stadsutvecklingsprojekt där Södra Hagalund blir en nod i det växande Solna. Med Solnavägens nya utformning, ett brett innehåll och mycket god tillgänglighet knyter nya stadsdelen samman Hagastaden i Stockholm med Solna centrum. Det är roligt att ett intensivt och mångårigt utvecklingsarbete med många inblandade aktörer nu resulterar i en detaljplan för en helt ny och attraktiv stadsdel i Solna


Torbjörn Wiberg, ansvarig affärs- och projektutvecklare på Nordr
visualisering-kvallsbild-perspektiv-fran-solnavagen-pa-torg-och-kontor-2
perspektiv-fran-solnavagen-pa-torg-och-kontor
visualisering-axonometri-fran-solnavagen

För mer information kontakta:

 • Uppdragsgivare: 
   Nordr
 • Omfattning i kvm: 
   ca 80.000 kvm BTA
 • Kontaktperson: 
   Lise_Lott Söderlund
 • Färdigställande år: 
   2028