Ett grönskande stadsrum Södra Hagalund

BSK Arkitekter och Veidekke utvecklar ny central stadsdel i Solna. Vi har tillsammans med Solna stad arbetat fram ett samrådsförslag till detaljplan för utvecklingen av Södra Hagalund – ett nytt, spännande område precis intill den framtida tunnelbanestationen. Projektet omfattar drygt 25 000 kvm kontor, 3 000 kvm lokaler för centrumändamål och 600 bostäder samt publika torgytor.

 • Bostäder
 • Kontor

Tillväxen runt den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund och Solnavägen är ett av de viktigaste stadsbyggnadsprojekten i Solna stad. Möjligheten att göra den idag hårt trafikerade Solnavägen till en levande boulevard med blandad bebyggelse är ett av de mest spännande projekten i regionen och en möjlighet att i förlängningen efter Hagastaden fortsätta innerstadens utvidgning norrut. Projektet innebär att vi omvandlar en trafikled till ett grönskande stadsrum, med ett projekt som ligger i framkant med innovativ arkitektur och stadsbyggnad.

projektberattelse_sodrahagalund_1replaced

Det fantastiska läget, med tunnelbana och gångavstånd till Hagastaden och Stockholms Centrum banar väg för en hög densitet med fantastiska möjligheter för ett modernt stadsliv. Vid den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund korsas Solnavägen med den gula linjen, och här planeras för ny stadsbebyggelse med bostäder och arbetsplatser runt ett torg med direkt anslutning till tunnelbanan.

Att få möjlighet att arbeta tätt med Solna stad och Veidekke i en gemensam strävan att skapa en attraktiv stadsmiljö, goda bostäder och moderna arbetsplatser har varit mycket givande och vi ser fram emot det fortsatta arbetet.


Lise-lott Söderlund, chefsarkitekt på BSK Arkitekter.
terrass
atrium

För Veidekke betyder projektet att det nuvarande Stockholmskontoret flyttar till Solna Business Park till Solnavägen. Kontorshuset kommer att följa klassicficeringskraven enligt WELL-certifiering, en ny certifiering för hälsa och välbefinnande i arbetslivet. Miljöcertifieringar som BREEAM Excellent eller Miljöbyggnad Guld ska ligga till grund för byggnadens utformning.

visualisering-kvallsbild-perspektiv-fran-solnavagen-pa-torg-och-kontor

För mer information kontakta:

 • Uppdragsgivare: 
   Veidekke
 • Omfattning i kvm: 
   ca 100.000 kvm BTA
 • Kontaktperson: 
   Lise_Lott Söderlund
 • Färdigställande år: 
   2026