En skimrande smaragd Solna Tingsrätt

Vi skapade en modern och säker tingsrätt präglad av värdighet, öppenhet och egen offentlig karaktär. En skimrande grön glasfasad ger tingsrättens offentliga delar med 11 sessionssalar och väntrum ett öppet och elegant uttryck. Tingsrätten hade önskemål om säkerhet och insynsskydd, samtidigt som man önskade en öppen och ljus arbetsmiljö.

  • Rättsväsende
07070106
07070107
07070108
A
A - Foto av Max Plunger

Runt atriet ligger sessionssalar och säkra trapphus där olika grupper kan röra sig utan kontakt. Först i sessionssalen möts rätten, den häktade och allmänheten. Allmänhetens väntrum ligger i ett ljust och överblickbart atrium. I väntrummet och sessionssalarna är stor omsorg lagd om att skapa lugna och trygga rum. I den intilliggande befintliga kontorsfastigheten ligger administrationen. Delarna länkas samman av väntrummet och gångbroar. Tingsrätten hyr idag inte hela den intilliggande byggnaden utan kan växa vid behov

07070110
07070112
07070111
07070113
07070117
07070131

För mer information kontakta:

  • Uppdragsgivare 
     Vasakronan, (Domstolsverket)
  • Omfattning 
     5 700 m2
  • Tidpunkt 
     Inflytt 2007