Inredning för Juicande SqueezedUp

När SqueezedUp etablerade sitt juicekoncept i Spårvagnshallarna på Birger Jarlsgatan vände de sig till BSK Arkitekter för att få hjälp med inredning och utformning av den nya juicebaren. Det innebar starten på ett nytt samarbete med SATS, som etablerade sig i lokalerna under samma tid. Precis som SqueezedUp har SATS ett starkt fokus på hälsa och båda parter utgör ett bra komplement till varandra i en miljö som erbjuder träning i kombination med nyttig mat och dryck.

  • Inredning

En utmaning i projektet var att hantera den begränsade ytan på ett effektivt sätt. Mycket av det initiala arbetet handlade därför om att hitta ett sätt att disponera platsen rent praktiskt, få till ett bra arbetsflöde och placera en stor mängd maskiner i juicebaren. Samtidigt skulle all befintlig arkitektur i huset bevaras, vilket innebar designmässiga utmaningar.

BSK Arkitekter lösning byggde på att framhäva kontrasten mellan den klassiska ruffiga byggnaden och SqueezedUps ljusa och fräscha framtoning, vilket framgår i konceptets utformning. Tillsammans binder juicebaren och gymmet ihop hela lokalen skapar en naturlig och bekväm mötesplats att hänga på med kompisar före eller efter träningen för att ta en bit mat eller en fräsch juice.

su2-2
su1-2
su4-2
su5-2
su3-2

För mer information kontakta:

  • Uppdragsgivare 
     SqueezedUp
  • Omfattning 
     60 m2
  • Tidpunkt 
     2012