Urban stabilitet hos Stenvalvet Stenvalvet

Stadigt, tryggt, urbant, grundat, kvalitet, långsiktigt var nyckelorden när vi fick i uppdrag att omvandla Stenvalvets kontor mitt i centrala Stockholm till en modern, aktivitetsbaserad och samverkansorienterad arbetsplats.

Stenvalvet är ett av de ledande företagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Företagets kärnvärden är lyhördhet och att alltid verka för innovativa och hållbara lösningar, vilket även sätter en naturlig grund för omvandlingen av deras egna traditionella kontor till en atmosfärrik, modern och aktivitetsbaserad arbetsplats. Genom denna lösning erbjuder man medarbetarna en hel palett av arbetsplatser skräddarsydda för de olika aktiviteter som utförs under en arbetsdag. Detta skapar förutsättningar för ett mer interaktivt kontorsarbete med arbetsplatser som både lämpar sig för enskilt arbete och samverkan, där kontoret i hög utsträckning blir en mötesplats, samt blir både effektivare och flexiblare som kontor.

bsk-stenvalvet_0134
bsk-stenvalvet_0172
bsk-stenvalvet_0191

Vi fick i uppdrag att förädla och utveckla ett tidigare framtaget koncept för företagets lokaler. Även om Stenvalvet redan sen tidigare suttit i lokalen så har man nu i och med utökningen av kontorsytan samt omvandlingen, skapat ett helt nytt kontor. I omvandlingen har vi arbetat med både nya och befintliga möbler, ett hållbart angreppssätt som även inför igenkännande i den annars nya atmosfären.
Lokalen har olika aktivitetszoner som varierar från aktiv/social till lugn/fokuserad, för att kunna skapa en variation mellan förutsättningar för samarbete, enskilt arbete med behov av närhet och kontakt med andra och fokuserat enskilt arbete. Till detta kommer olika typer av skrivbord, bord i bås, fåtöljer med mera för att varje medarbetare inte bara ska hitta en zon som passar arbetsuppgiftens karaktär utan också en möbel som känns bekväm, praktisk och lämpad för uppgiften. Konceptet grundar sig på värdeorden stabilitet, urbant och kvalitet – vilket visar sig i allt från material till produktval.

bsk-stenvalvet_0155
bsk-stenvalvet_0179-compressor
bsk-stenvalvet_0144

I ett uppdrag med ett redan påbörjat koncept var det extra viktigt med lyhördhet och öppenhet, allt för att kunna uppfylla kundens visioner och skapa ett omsorgsfullt utformat projekt


Monica Stone, inredningsarkitekt på BSK Arkitekter
  • Uppdragsgivare: 
     Stenvalvet
  • Omfattning i kvm: 
     ca 700 kvm
  • Färdigställande år: 
     2019