Södra huset Stockholms Universitet

I Frescatis karakteristiska blå skivhus har vi under tre års tid arbetat löpande med strategi- och lokalarbete, inplacering och inredningsprojektering av lokaler för institutioner, avdelningar och studiemiljöer.

  • Inredning

Södra huset, som ritades av David Helldén och invigdes 1971, är känt för sin rationella gestalt och har ett särskilt vårdprogram framtaget som underlag för interiör gestaltning. Ett genomgående drag interiört är de sex byggnadernas olika starka kodfärger, dess svartvita golv och vita rymd. Kodfärgen uttrycks i väggkulörer och olika inredningsdetaljer så som pentryinredning och taklampor.

I de olika byggnaderna finns administrations- och kontorslokaler för universitetets centrala förvaltning, institutioner och forskningscentra. Här finns också hörsalar, lektionssalar och datasalar. I de gemensamma ytorna finns studieplatser och restauranger. Vi arbetar med att placera in och förbättra arbetsplatserna och studiemiljöer i alla delar.

I Hus A har vi planerat och gestaltat flytten av de olika institutionerna i husets alla 9 plan. Vi fortsätter i de övriga husen löpande bl.a. genom att utforma tex den nya centrala tentamensavdelningen i Hus B. I Hus E har vi projekterat Språkstudions lokaler där alla universitetets språkinstitutioner har material och teknik för språkträning.

landskap
kontor_small

Tillsammans med fastighetsavdelningen och personalen har vi utarbetat ett grundkoncept som vi använder för alla våningsplan. Konceptets detaljer anpassas efter varje institution/avdelning önskemål om identitet för deras specifika lokaler. Målet är att återanvända möbler och inredning och att få en sammanhållen gestaltning i husen som stämmer överens med SU:s önskemål om att bevara husets arkitektoniska kvalitéer.

I lokalerna för personal- och ekonomiavdelningen har vi utformat planlösningar som öppnat upp de långa korridorerna för att få till ett mer effektivt användande av ytorna och få in ljus i de öppna landskapen. Detta kombineras med mindre rum för telefonsamtal och möten i den nya planlösningen. I andra avdelningar där funktionen så kräver har man valt att behålla ursprungsplanlösningen med enskilda rum.

Ju mer vi arbetar med Södra huset och lär känna dess stränga karaktär desto mer förtjusta blir vi i huset. Vårt mål är att bevara men mjuka upp


Maja Abrahamson, BSK Arkitekter
husa_small
samtalsrum
pentry_small
mote_small

För mer information kontakta:

  • Uppdragsgivare 
     Stockholms Universitet
  • Omfattning 
     ca 11 700 m²
  • Färdigställande år 
     2017 - Pågående