Från varv till energismarta bostäder Strandudden

Bostadsbebyggelsen inom Strandudden ska tillvarata och lyfta fram områdets speciella förutsättningar, när det gäller utformning, material och energisystem. Stranduddens historiska användning – varvsverksamheten, har inspirerat förslaget, med tät bebyggelse och stark koppling till bryggorna och vattnet.

  • Bostäder
strandudden_01
strandudden_04
strandudden_intro

Tomten är disponerad så att två bebyggelsegrupper skapas kring sydvästvända halvprivata gårdar. Kring den ena ligger radhus och kring den andra finns små flerbostadshus i två våningar. En axel leder från Varvsvägen ner till en allmän brygga vid vattnet, som blir en målpunkt för allmänheten, utformad med sittplatser och för att tillåta bad.

Samtliga hus har som grundtema ljus, rymd och havsutsikt. Direktkontakt mellan boende och vattnet, med skiftande utblickar från både gemensamma ytor och den privata bostaden, ger området spänning och ovärderlig livskvalitet. Huskropparna placeras så nära vattnet som planen tillåter. Det finns tillgång till en egen båtplats för alla som bor i området. Här kretsar livet kring vattnet.

Husen är mycket energieffektiva och har en uppvärmningslösning med bergvärme och värmeåtervinning. Taken på husen är anpassade med optimal vinkel för att solpaneler ska kunna integreras i värmesystemet.

 

2-1-strandudden

För mer information kontakta: