Bo bra i Bromma - inflytten klar! Skräddaren

Tillsammans med Tobin Properties har vi förmånen att bidra till den pågående utvecklingen av området kring Brommaplan. Vi har ritat ett nytt bostadshus med 73 lägenheter på en tomt som tidigare använts till industri. Byggnaden ansluter till områdets typologi med lamellhus i puts, men har en distinkt egen karaktär. Lägenheterna är i huvudsak ettor och tvåor, men högst upp på gavlarna finns yteffektiva trerumslägenheter med generösa terrasser.

  • Bostäder
sykorgen-6401_
crevitsykorgen_bh_isa-pdf-2

Huset ligger inbäddat i grönska och exteriörens material är valda för att ge det en inbjudande framtoning såväl sommar som vinter. Entrévåningens tegel samspelar vackert med det gröna i fasaden och med den omgivande naturen. Den gröna putsen har getts en subtil detaljering med indelningar i fält med olika struktur som tecknar ljusets växlingar under dagen. Generösa fönster ger mycket ljus och genomblickar i lägenheterna och lyser upp fasaden på kvällen. Lägenheterna har väl tilltagna balkonger mot söder som bidrar till det livfulla uttrycket mot gatan. De större lägenheternas terrasser ger volymen en bearbetad avslutning mot gavlarna. På taket finns en gemensam terrass med utsikt över omgivningarna.

sykorgen-6367-compressor
sykorgen-6327
sykorgen-6337-compressor
sykorgen-6376-compressor

Vi förtätar genom att utnyttja mycket attraktiv, men lite bortglömd, mark i Bromma och bidrar på så sätt till en pågående moderniseringsfas för stadsdelen

 


Adelina Mehra, Projektutvecklingschef på Tobin Properties
skraddaren_raw_3761
023
skraddaren_raw_3460
008-compressor

För mer information kontakta:

  • Uppdragsgivare 
     Tobin Properties
  • Omfattning 
     5 400 m2
  • Tidpunkt 
     Inflyttning 2017