Gammalt möter nytt Tunagården Äldreboende

För tre år sedan förvärvade Vectura Fastigheter äldreboendet Tunagården i Borlänge. BSK Arkitekter har sedan dess tillsammans med Vectura arbetat fram ett förslag hur man kan renovera upp den befintliga 60-talsbyggnaden samt addera en ny byggnadsvolym i trä. Förslaget möjliggör att dubbla antalet boendeplatser samt addera ett storkök och inrymma lokaler för hemtjänst. Boendet kommer växa från 3 625 kvm till hela 7 140 kvm och således skapa sammanlagt 80 lägenheter. Borlänge kommun skriver nu nytt avtal med Vectura om hela äldreboendet.

 • Äldreboende
 • Vård

Arbetet att ta fram de nya planerna för Tunagården har varit en smidig process med snabba beslutsvägar med kommunen där man tidigt såg möjligheten att bygga till. Byggnaden får ett nytt ID där gammalt möter nytt och träfasaderna tillsammans med det gröna taket möter det gula teglet och den gemensamma färgsättningen sömlöst. Arkitekturen skapar en skyddad innergård som blir byggnadens gröna lunga och en naturlig mötesplats för boende och anhöriga. Byggnaden ska certifieras enligt LEED Gold och Noll CO2. Projektet med tillbyggnaden startar under början av 2023.

plan-2
Entréplan
sitplan2-jpg
Situationsplan
plan-3
Plan 2

BSK har under hela processen varit lyhörda och snabbfotade i arbetet med att ta fram olika förslag och lösningar så att Vectura kan erbjuda ändamålsenliga lokaler med höga kvalitets- och miljömål för Borlänge kommuns verksamhet. Det har varit mycket uppskattat av både hyresgästens representanter och av oss som långsiktig fastighetsägare.


säger Jenny Sjöblom, Projektchef på Vectura Fastigheter
fasadsnitt
Fasadutsnitt

Fasadgestaltningen utgår ifrån slanka enkel, dubbel och trippelluftade fönster med samma bredd och två olika höjder. En bröstning på 800mm samt en på 600mm över färdigt golv gör att de boende får bättre utblick från sängen. Förslagsvis inkorporeras balkonglådor med artificiell grönska.

Det vertikala rastret är till för att skapa en rytm i fasad som känns lekfull medan den horisontella rastreringen är där för att skapa sammanhang och ta ner skalan något.

Balkonger får plåtbeklädd sida, ljus undersida/alt ljuslaserat trä för att få in ljus i byggnaden samt ett pinnräcke i samma kulör som fönster. De gröna kvadratiska stuprören och hängrännan i den gröna kulören gestaltas som en naturlig del av fasaden. Taket bekläs med sedum.

Dels uppdateras den befintliga 60-talsbyggnaden i gult tegel till dagens standard samtidigt som vi adderar en byggnadskropp i trä som inte bara siktar högt med sin gestaltning utan även med sina högt satta miljömål. Att återbruka byggnader är inte det enkla valet men ett utmärkt sätt att driva på omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi och sänka klimatavtrycket.


säger Martin Nilsland, ansvarig arkitekt på BSK Arkitekter
innergard-2022-03-04-2
brick-yellow-1
tunagarden_interior_4
furu
gavelmotiv2
sedum2
 • Uppdragsgivare 
   Vectura Fastigheter
 • Omfattning 
   7140 kvm
 • Tidpunkt 
   2022