Färgglatt, öppet & inbjudande Vasakronan HK

Det här är ett kontor som på ett tydligt sätt speglar Vasakronans företagskultur. En miljö utan dörrar, helt aktivitetsbaserat och utan fasta platser! Genomtänkta lösningar för interaktion eller koncentration, kul mötesplatser i form av öppna växthus, lusthus eller cirkustält. Allt LEED certifierat, vilket visar sig i bland annat mycket återanvända möbler och återbrukat material.

 • Inredning
 • Kontor
vasakronan_015
vasakronan_018

Vi har tillsammans med BSK Arkitekter verkligen gjort ett fantastiskt projekt tillsammans. Något som jag tror kommer att låta tala om sig under lång tid framöver.  Vi har fått ett helt nytt företag där folk jobbar med lust, skrattar, minglar med varandra och visar upp något för andra som de är riktigt stolta över. Det måste vara drömmen för en arkitekt. Att få skapa något långt bortom den fysiska gestaltningen. Och något som verkligen skapar värde för kunden. Vår gemensamma resa har bara börjat och jag ser med spänning fram emot fortsättningen.


Peter Östman, Senior Vice President Corporate Communications på Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag. När de beslutade att flytta sitt huvudkontor ville de inte bara ha nya lokaler. De ville utveckla hela sitt arbetssätt, och därmed även sina kunder. BSK Arkitekter har haft ansvaret för hela processen genom implementering och slutligen i det färdiga resultatet. BSK Arkitekter arbetar med sin egenutvecklade metod som kallas ABA (AktivitetsBaserat Arbetssätt). Här utgår man ifrån ett företags mål och personalens olika arbetsuppgifter och aktiviteter för att skapa en optimerad arbetsplats. Målet är att skapa en dynamisk arbetsplats där medarbetarna inte har en fast, individuell arbetsplats utan istället ges förutsättningar att utföra sitt arbete var de än befinner sig i lokalen.

vasakronan_078
vasakronan_081
vasakronan_102
vasakronan_107
vasakronan_118

Vasakronans nya huvudkontor är nu Sveriges absolut främsta aktivitetsbaserade arbetsplats. De har fått en effektiv arbetsplats som dessutom bidrar till ett bättre ledarskap och interaktion på arbetet. Och i slutändan, en bättre lönsamhet. Vasakronans vision är att få städer och människor att utvecklas. Detta tog BSK Arkitekter fasta på när konceptet med Vasakronans nya kontor påbörjades. Fokus låg på att skapa mer interaktion och samarbete mellan medarbetarna. Inspiration hämtades från den italienska 1600-talsstaden Palmanova. Den unika stadsarkitekturen med ett tydlig centrum i form av en piazza där huvudgatorna strålar ut likt solstrålar och korsas av flera lager av ringleder. Detta översattes till ett modernt kontorslandskap. Flera naturliga mötesplatser i staden översattes till öppna mötesplatser i kontoret. Såsom tivolit, verkstaden, växthuset, pergolan etc.

Stadskonceptet återkommer också i inredningen. Tydliga exteriöra karaktärsdrag återfinns i samtliga delar i lokalen. BSK Arkitekter valde konsekvent lite råare material och valde även att ta bort innertaket för att frigöra ventilation och rör. Både medarbetare och gäster guidas också genom lokalen genom användandet av tydliga signalfärger på möblemanget, som skyltar i en stad. En del är genomgående blå, en annan gul, och så vidare. Dessutom har det skapats en möteslounge, som fungerar som en inspirerande mötesplats för Vasakronans kunder och en central plats för kortare arbete. Vasakronan har nu en fullt ut aktivitetsbaserad arbetsplats för sina ungefär 220 medarbetare.

vk-1
vasakronan_071
vasakronan_024
vasakronan_033
vasakronan_124

För mer information kontakta:

 • Uppdragsgivare 
   Vasakronan
 • Tidpunkt 
   2012
 • Omfattning 
   2 500 m²