Urban paviljong Västra Ursvik

Till det centrala torget i den nya stadsdelen Ursvik ritar vi en paviljongbyggnad som ska utgöra en attraktiv mål- och mötespunkt i torgets nordvästra hörn. Paviljongen bidrar till en intimare skala i torgrummet samtidigt som den fungerar som en länk mellan de olika sidorna. Sommartid kan verksamheten expandera ut på torgytan.

 

  • Stadsutveckling
ursvik_pav_160519_c27_01
vu_paviljong_modell

För mer information kontakta:

  • Uppdragsgivare 
     Fastighets AB Förvaltaren