Urban solitär Västra Ursvik

I stadsutvecklingsområdet Västra Ursvik ritar vi ett bostadshus i direkt anslutning till områdets centrala torg. Byggnaden är gestaltad som en fristående volym och dess karaktär av solitär förstärks av långsidornas lätt välvda planform, samt av det dekorativa bröstningsmotiv som löper runt hela byggnaden. Sekvensen av lokaler och entréer mot torget och huvudgatan bidrar till variation och liv i gatunivå. De privata utemiljöerna är prioriterade. Alla lägenheter har balkong och på taket finns två generösa, gemensamma terrasser.

 

  • Bostäder
vu-husa-180419-pc01_1
pprojektforvaltarenv_ursvik3-konsulter322-sundbybergs-kom
vu-husa-180419-c01_2
vu-husa-180419-c01-03

För mer information kontakta:

  • Uppdragsgivare 
     Veidekke
  • Omfattning 
     5 000 m2
  • Tidpunkt 
     Pågående 2016