Stationsnära boende Vega kv 10, Brf Slänten

Kring den nya pendeltågsstationen Vega i Haninge växer en ny stadsdel fram i ett naturnära läge med mycket goda kommunikationer in till centrala Stockholm. På sikt kommer det att finnas bostäder för 10 000 människor i Vegastaden. Vi har förmånen att arbeta på uppdrag av SPG (Scandinavian Property Group) och Box bygg med tre kvarter – kv11, kv10 och kv9 – som ligger i direkt anslutning till pendeltågsstationen. De olika kvarteren är utformade som tre syskon med egna, distinkta karaktärer, men med ett tydligt gemensamt DNA i detaljer och lösningar.

  • Bostäder
vega-kv-10-axo_001_
vega_entre_001-copy

Naturliga material och en färgskala som samspelar med omgivningen och landskapet är utgångspunkt för färgsättning både exteriört och interiör. Etapp 2, kvarter 10, ligger i direkt anslutning till pendeltågsstationen och innehåller 104 hyresrättslägenheter, garage och en livsmedelsbutik. Entréer och trapphus har ägnats särskild omsorg, som viktiga delar av bostaden.

 

vega-kv-10-hornmotiv_001-copy

Kvarteret har en sammanhållen, men varierad utformning. Den långa sekvensen av burspråk och balkonger längs pendeltåget avslutas i ett resligt, artikulerat hörn mot busstorget och stationsentrén som också bildar fond mot Vega allé. Hörnets torn reser sig över den omgivande bebyggelsen och blir ett tydligt landmärke vid Vega station. Livsmedelsbutiken i den höga bottenvåningen i hörnet bidrar med sina generösa öppningar till stadslivet.

vega-kv-10-elevation-innergard_001-copy
vega-kv-10-elevation-kortsida_001-copy

Byggnaden har en fasad i ljus puts med gröna detaljer. Sockelvåningen mot gatan är klädd med rödbrun klinker och indragna partier vid entréer med panel av värmebehandlat trä. Fasaden har en detaljering som följer och förstärker fönsteraxlarnas rytm. Kvarterets utsida, mot gatan, får en högre grad av bearbetning med fönsteromfattningar i relief.

bsk-2-0-a3-skiss-2

Lägenheterna är fördelade på fem trapphus. De praktfulla portarna i hörnet kontrasterar mot de intimare, indragna bostadsentréerna längre upp på gatan. Lägenhetsinteriörerna har utformats med de sociala rummen och funktionerna i centrum för flödet. Vacker ljusföring, utblickar, genomblickar, rumsfiler och rundgång är generella kvaliteter som vi fokuserat på.

typplan-03-02-02

För mer information kontakta: