Gröna Vega Vega kv 9, brf Slänten

Kring den nya pendeltågsstationen Vega i Haninge växer en ny stadsdel fram i ett naturnära läge med mycket goda kommunikationer in till centrala Stockholm. På sikt kommer det att finnas bostäder för 10 000 människor i Vegastaden.

  • Bostäder

Vi har förmånen att arbeta på uppdrag av SPG (Scandinavian Property Group) och Box bygg med tre kvarter – kv11, kv10 och kv9 – som ligger i direkt anslutning till pendeltågsstationen. De olika kvarteren är utformade som tre syskon med egna, distinkta karaktärer, men med ett tydligt gemensamt DNA i detaljer och lösningar.

perspektiv-kv-9-och-10-copy

Naturliga material och en färgskala som samspelar med omgivningen och landskapet är utgångspunkt för färgsättning både exteriört och interiör. Entréer och trapphus har ägnats särskild omsorg, som viktiga delar av bostaden.

elevation_kv-9-och-10_50-procent-_004-copy

Etapp 3, kv 9, utgörs av en monolitisk och grönt monokrom volym. Stora fönster och indragna balkonger på kvarterets utsida ger djup och rytm åt fasaderna. Den karaktäristiska avslutningen uppåt med brant takfall och höga kupor utgör en pendang till taket på kvarter 11.

perspektiv-fr-station-kv-9_med-50-procent_003-copy

Byggnaden innehåller 85 lägenheter i storlekar från 1 rok till 4 rok fördelade på tre trapphus. Gården är underbyggd med garage.
Lägenhetsinteriörerna har utformats med de sociala rummen och funktionerna i centrum för flödet. Vacker ljusföring, utblickar, genomblickar, rumsfiler och rundgång är generella kvaliteter som vi fokuserat på.

bsk-2-0-a3-skiss-2

Färgskalan är reducerad. Grön puts, gröna fönster och ärggrön plåt dominerar. Sockelvåningen är markerad med mörkgrå klinker och de indragna partierna i fasaden är klädda i värmebehandlad träpanel.

elevation_baksida_kv-9-copy
elevation_zoom_kv-9-och-10-med-50-procent_002-copy

För mer information kontakta: