Rekrytera i stil Wise Group

Wise Group AB är moderbolaget i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet. De planerade en flytt till Sveavägen, men ville samtidigt att kontoret skulle vara något mer än bara nya lokaler

 • Inredning
 • Kontor

De två utmaningarna var att lokalen endast var 550 m² och att projektet hade begränsade resurser. Via fastighetsägaren Vasakronan kopplades BSK Arkitekter in för sin stora erfarenhet av att jobba med aktivitetsbaserade arbetsplatser. Wise blev direkt intresserade av BSK Arkitekters egenutvecklade metod som kallas ABA (AktivitetsBaserat Arbetssätt), som utgår från ett företags mål och personalens olika arbetsuppgifter för att skapa en optimerad arbetsplats. Innan BSK Arkitekter ens ritade ett streck utfördes en grundlig analys med intervjuer och workshops.

Först därefter slogs konceptet och kontorets utformning fast. Utifrån en varumärkesanalys säkerställdes även att både Wise verksamhet och varumärke avspeglas i inredningen. Som rekryteringsföretag var det viktigt att skapa lokaler där intervjupersoner känner sig trygga och tillåts visa upp sitt rätta jag. Därför är både entrén och samtliga intervjurum i lokalen utformade lugnt och sobert, akustiken är dämpad och det finns ingen möjlighet till insyn. Det kan även vara känsligt att befinna sig i en rekryteringsprocess och därför var det viktigt att kandidater kunde slussas in på ett snabbt och effektivt sätt.

wise_37
wise_01
wise_38
wise_30
wise_17
wise_27
wise_32

För de anställda blev det nya kontoret ett lyft. De är ofta på språng mellan säljmöten och intervjuer. Arbetsplatsen ska vara funktionell och utan onödig dekoration. Lokalerna har nu en rå stil med synliga installationer och öppna ytor. Utsikten mot Sveavägen ger en känsla av att vara mitt i händelsernas centrum. De två Strategirummen märktes tydligt ut med hallonröd perforerad plåt

som signalerar en ständigt pågående aktivitet. Samarbetet med Wise har varit extremt lyckat och har blivit ett skolexempel på hur framtidens kontor kan se ut med aktivitetsbaserat arbetssätt. Det nya kontoret har skapat en bättre stämning internt och framförallt så har arbetssätten förändrats och optimerats.

För mer information kontakta:

 • Uppdragsgivare 
   Wise Group
 • Omfattning 
   550 m²
 • Tidpunkt 
   2013